Terms and Conditions

In addition to the changing conditions and conditions specific to campaigns and discounts a distance sales contract is valid in all our service sales.

Boutique Hotel Çeşme Alaçatı › Terms and Conditions

Related page: Terms and Conditions

This page was added on 28.03.2022 . It was last updated on 01.04.2022 .


The original is in Turkish.

TARAFLAR VE KONU

İşbu sözleşme şu anda bulunduğunuz internet sitesinden rezervasyon yaptıracak kişi ile Alaçatı Mahallesi, 13046 Sokak, No:39, 35937 Çeşme – İZMİR adresinde (Tel: +90(232)716-6690; E-posta: info@pitoresk.com.tr) bulunan satıcı firma arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, REZERVASYON formu ile ilgili özelliklerin, nitelik-niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usül-şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 1. CAYMA HAKKI

SATICI ALICI (Tüketici)’ya aşağıdaki taahhütte bulunmaktadır. "Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz."

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya gönderilen REZERVASYON konfirmasyon mailine cevap yazılarak SATICI’ya gönderilmesi ve fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde REZERVASYON bedeli ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

MADDE 2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ’nde gösterilen REZERVASYON seçeneklerinin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

2.2. REZERVASYON konfirmasyonu, ALICI’nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği email adresine hemen gönderilir.

2.3. REZERVASYON konfirmasyonu, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

2.4. ALICI, REZERVASYON konfirmasyonunu teslim aldığı anda kontrol etmekle ve REZERVASYON’da bir sorun gördüğünde, aynı eMaile cevap olarak SATICI'ya itiraazını iletmekle yükümlüdür. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

2.7. REZERVASYON teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun REZERVASYON bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, REZERVASYON iptal edilir. SATICI’nın REZERVASYON bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği REZERVASYON satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

2.5. ALICI REZERVASYON ile ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI ileşitim kanalları ile SATICI’ya bildirebilir.

MADDE 3. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan REZERVASYON formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.